Voor de actuele tarieven van de Medisch Fitness (MF) en Sport Medisch Bewegen (SMB) verwijzen wij u naar de balie in ons centrum. Daar leggen wij u graag uit wat de tarieven van de verschillende abonnementsvormen zijn. Voor 55-plussers hebben wij gereduceerde prijzen.

Wij hebben gemeend om de prijzen voor 2013 niet te verhogen.