Optimale zorg voor patienten

SMC-IJmond en Zaanstad zijn orthopedisch fysiotherapeutisch centra. Op innovatieve wijze zijn we actief op een breed terrein binnen de eerstelijns fysiotherapie. Aan een grote en diverse groep cliënten geven we individuele fysiotherapeutische begeleiding. Basis voor de behandelingen vormen onze wetenschappelijk onderbouwde protocollen. Vanuit deze basis wordt optimale zorg op maat geboden.

Kennis, ervaring en vakenthousiasme

Ons enthousiaste, professionele team krijgt ondersteuning van andere disciplines binnen de gezondheidszorg. Van bedrijfmaatschappelijk werkers, diëtistes tot psychologen. Regelmatig overleg tussen de disciplines, maar ook tussen de professionals onderling is een vanzelfsprekendheid.

Specifieke maatprogramma’s

Naast de behandeling van zuiver orthopedische klachten bieden we ook maatprogramma’s voor specifieke klachtengroepen. We bieden optimale therapiën voor mensen met onder meer hartfalen, COPD, Diabetes Mellitus, Adipositas en Claudicatio Intermittens.

Arbo-vraagstukken

Naast de reguliere zorg zijn we ook gespecialiseerd in Arbo dienstverlening. In de afgelopen 15 jaar hebben we een ruime ervaring opgedaan met het oplossen van arbeids- en ziekteverzuim bij grote en kleinere organisaties.