Verzuimpreventie en arbeidsre-integratie

Verzuim is een slechte zaak voor elke organisatie. De financiële schade is vaak enorm, maar dat zult u zelf het beste weten. SMC-IJmond/ Zaanstad helpt bedrijven om verzuim te voorkomen en re-integratie te versnellen.

Onze werkwijze

 • Door inschakeling van SMC wordt voldaan aan Wet Verbetering Poortwachter (binnen 6 weken plan van aanpak)
 • Geen wachttijden (de werknemer wordt gegarandeerd opgeroepen binnen 2 x 24 uur)
 • Directe werkhervatting door opstellen werkhervattingschema
 • Werkgever ontvangt een procesbeschrijving en schema werkhervatting
 • Actieve aanpak (cliënten wordt geleerd de fysieke en mentale belastbaarheid te verhogen)
 • Bevordering ‘gezond gedrag’.
 • Er wordt met vaste doorlooptijden gewerkt
 • Onze aanpak is integraal en multidisciplinair. In samenwerking met bedrijfsmaatschappelijk werkers en bedrijfspsychologen

Onze deskundigen

Wij bieden doelgerichte begeleiding bij fysieke en mentale problemen van medewerkers. Daarbij kijken we naar de totale problematiek. We werken aan het herstellen van de belasting (arbeidsomstandigheden) en individuele belastbaarheid (fysiek en mentaal). Dit alles in overleg met arbodiensten, verzekeraars en uitvoeringsinstanties. Door eigen deskundigheid en nauwe samenwerking met andere disciplines bieden we complete oplossingen. Ons team bestaat uit:

 • Arbeidsdeskundigen
 • Bewegingswetenschappers
 • (Bedrijfs)fysiotherapeuten
 • Diëtisten
 • Psychologen (gezondheidszorg 1e lijn)
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
 • Manueel therapeuten
 • Re-integratiedeskundigen