Doelgroep

De werkplektraining is voor werknemers met werkgerelateerde fysieke klachten waarbij er sprake is van (dreigend) arbeidsverzuim of recidiverend arbeidsverzuim.

Doel van de training is het komen tot gezond werkgedrag: onder andere leren de werkplek optimaal in te richten, verantwoord met fysieke belasting omgaan, effectieve micropauzes leren nemen, verantwoord gebruik van het lichaam etc.

Inhoud

Uitgebreide intake (op werklocatie):

  • Werkplekanalyse: inventarisatie van taken en werkzaamheden
  • Onderzoek naar fysieke belasting en omgevingsfactoren

De werkplektraining kan goed gecombineerd worden met de volgende modules:

  • Een Reconditioneringsprogramma
  • Psychosociale begeleiding
  • Diëtiek

Tijdsduur : 3 uur
Contact cliënt: 2 uur

Locatie

Hoflanderweg 83 – 1945 ZD Beverwijk.
Westzijde 174 b – 1506 EK Zaandam

Aanmelding

  • Door middel van het invullen van een digitaal of schriftelijk aanmeldingsformulier;
  • De Arbo-intake Werkplektraining wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van getekende offerte gestart.

Communicatie

Na het werkplekonderzoek wordt verslag gedaan aan de bedrijfsarts en leidinggevende. De rapportage zal binnen 3 werkdagen na datum intake worden verzonden.