Doelgroep

De module diëtiek is voor werknemers waarbij het omgaan met voeding en verantwoorde voeding een rol spelen. Voor mensen die hun leefstijl willen veranderen hoort voedingsadvies bij het programma dat SMC aanbiedt. Daarnaast ondersteunen we (top)sporters om hun voeding perfect af te stemmen op de trainingsarbeid en de gewenste opbouw. We werken hiervoor samen met een diëtist

Doel

Een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen of beperkingen die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden.

Inhoud

Interventie bestaat uit in totaal 4 consulten waarbij ter sprake komen:

  • Dieetadvisering
  • Monitoren gewicht
  • Body Mass Index (BMI)
  • Vet percentage
  • Begeleiding bij veranderen van eetgewoonten

Communicatie

  • Na het intakegesprek wordt verslag gedaan aan de bedrijfsarts en leidinggevende;
  • Na afloop van de begeleiding wordt er een eindverslag opgemaakt
  • De diëtist is tevens bereikbaar per telefoon of via de mail voor tussentijdse vragen en/of opmerkingen
  • Afstemming met overige disciplines

Locatie

Hoflanderweg 83 – 1945 ZD Beverwijk.
Westzijde 174 b – 1506 EK Zaandam

Multidisciplinair

Diëtiek kan goed gecombineerd worden met de volgende modules: