Doelgroep

Werknemer/gever met klachten, waarbij mentale factoren een rol spelen. De doelgroep binnen de psychologische begeleiding is zeer breed. Samengevat betreft het arbeidsgerelateerde zaken, welke de werknemer/gever belemmeren of kunnen gaan belemmeren in het dagelijks functioneren.

Criteria

 • Cliënt staat open voor een traject psychologische begeleiding
 • Cliënt wil actief werken aan de oplossing van het probleem
 • Indien er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis conform de DSM 4 is cliënt uitgesloten van een traject persoonlijke coaching.

Doel

Cliënt begeleiden, adviseren, en ondersteunen bij het oplossen van zijn/haar problemen. Inzicht verkrijgen in het persoonlijk handelen en een gezonde balans vinden in belasting en belastbaarheid.

Inhoud

Interventies:

Klantgericht en kortdurend. Samen met de cliënt wordt er een plan van aanpak gemaakt om de problemen op te lossen of er mee om te leren gaan. De interventies zijn gericht op de cognitieve therapie, welke uitgaat van het hier en nu. Aan de hand van werkmateriaal en oefeningen zal cliënt begeleidt worden in het verwezenlijken van de persoonlijke doelstellingen.

Communicatie

 • Door middel van een intakeverslag, een tussenverslag en een eindverslag
 • De psycholoog is tevens bereikbaar per telefoon of via de mail voor tussentijdse vragen en/of opmerkingen
 • Afstemming met overige disciplines

Programmaduur

Maximaal negen interventies.

Locatie

Hoflanderweg 83 – 1945 ZD Beverwijk.
Westzijde 174 b – 1506 EK Zaandam

Aanmelding

 • Door middel van het invullen van een digitaal of schriftelijk aanmeldingsformulier;
 • Start van het programma is binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de getekende offerte.

Multidisciplinair

Psychologische begeleiding kan goed gecombineerd worden met de volgende modules:

 • Een Reconditioneringsprogramma.
 • Werkplektraining
 • Diëtiek