Tijdens de training “Gezond werken in de Zorg” leren medewerkers tiltechnieken en krijgen ze handvatten om op een gezonde en veilige manier verschillende transfers uit te voeren. Deze ergonomie training wordt afgestemd op de zorgzwaarte binnen de instelling en incompany gegeven.

Doel

Het doel van de training is dat er bewustwording ontstaat over de eigen rol in het voorkomen/ verminderen van fysieke klachten. Daarnaast wordt gestimuleerd om te leren van collega’s en ‘gezond werkgedrag’ bespreekbaar te maken.

De training duurt in totaal ongeveer 2,5 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.

Het is aan te bevelen om vooraf een vooronderzoek te laten plaatsvinden, zodat de training past bij uw situatie en de aanwezige gezondheidsrisico’s. Tijdens het vooronderzoek op locatie zal informatie worden verzameld door middel van een rondgang en gesprekken met medewerkers. Er worden foto’s gemaakt van verschillende werkhoudingen en werksituaties, die ter illustratie zullen dienen tijdens de training.

Inhoud

  • Kritisch kijken naar gezonde en ongezonde werkhoudingen door middel van gemaakte foto’s
  • Praktijkrichtlijnen fysieke belasting zorg
  • Gezonde tiltechnieken
  • Gebruik van tilhulpmiddelen
  • Praktijkopdracht (oefenen van zorghandelingen en transfers)