De voorlichting gezonde voeding bestaat uit 2 interventies op locatie en wordt gegeven door een diëtiste. Tijdens een interactieve presentatie vindt voorlichting aan groepen werknemers plaats over gezonde voeding en voedingsgewoonten.

Inhoud

Tijdens de eerste interventie wordt het gewicht, vet% en BMI van de deelnemers gemeten.
Vervolgens vindt een interactieve presentatie plaats. Na afloop van de presentatie ontvangen alle deelnemers een algemeen dieetadvies.

Totale duur: 1,5 uur

De tweede interventie vindt een half jaar later plaats waarbij wederom gewicht, vet% en BMI worden gemeten en nogmaals een interactieve presentatie plaats vindt.

Totale duur: 1,5 uur.

Communicatie

Het management ontvangt na de tweede interventie een korte managementrapportage over bereikte groepsresultaten met vervolgadvies.