Samen met u brengen we tijdens een intake gesprek uw klachten en doelstellingen in kaart. We werken volgens het bio-psychosociale model. Naast uw fysieke klachten hebben we óók aandacht voor de thuis- en werksituatie. Op basis daarvan stellen we een programma op maat samen.

Wij staan voor een actieve aanpak waarbij u zelf medeverantwoordelijk bent voor uw herstel. Wij begeleiden u middels een opbouwende oefentherapie. Doel is dat u leert hoe u uw klachten onder controle krijgt en houdt (zelfmanagement).

We hebben een brede cliëntenkring die met gelijke zorg en aandacht wordt behandeld. Onze centra zijn uitgerust met de modernste professionele training- en testapparatuur. Ook zijn we Plus-praktijk, HKZ en ISO gecertificeerd en werken we volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en behandelrichtlijnen van het KNGF.