Onze programma´s kunnen zowel mono- als multidisciplinair zijn en zowel curatief als preventief worden ingezet:

Wat is sportfysiotherapie?
Sporters vragen meer van hun lichaam dan mensen die niet sporten. Daarom is de kans op blessures groter bij mensen die sporten. Om er voor te zorgen dat de sporters goed herstellen is er speciaals voor sporters sportfysiotherapie. Dit is ook bedoeld voor sporters die door hun blessure niet meer in staat zijn de sport te beoefenen die ze altijd doen. Het kan ook zijn dat ze de sport op een lager niveau moeten uitoefenen wat natuurlijk ook niet wensenlijk is. Het kan daarnaast ook zo zijn dat de blessure niet tijdens het sporten is opgelopen maar gewoon tijdens het werk of bij een ongeval.

Daarbij is sportfysiotherapie ook bedoeld voor mensen met een chronische aandoening. Hierbij dient de sportfysiotherapie als doel om deel te laten nemen aan “aangepaste” sportprogramma’s waarbij dit onder speciale begeleiding gedaan wordt.

Wat is manuele therapie?
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds uw houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Deze therapie voor aspecifieke rugklachten is in de jaren vijftig ontwikkeld door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland.

Voor 80% van de aspecifieke rug- en nekklachten is geen duidelijke oorzaak aan te geven. Dit feit leidt heden ten dage tot grote verwarring in de medische wereld. Men is naarstig op zoek naar de pathologisch-anatomische verklaring van één van de meest frequent voorkomende aandoeningen in de westerse wereld.

Het zijn deze aspecifieke rug- en nekklachten waar het McKenzie Concept zich mee bezig houdt. Zowel voor diagnose als therapie gebruikt McKenzie echter geen pathologisch-anatomisch model maar een ander classificatie model, gebaseerd op de symptomatologie van de patiënt.
Bepaal welke mechanische factoren van invloed zijn op het klachten patroon van de patiënt en stel daarna vast welke oefeningen en adviezen voor het dagelijks leven van de patiënt gegeven kunnen worden.

Doel van deze benaderingswijze is de patiënt onafhankelijk van therapie en therapeut te maken, en de kans op recidieven aanzienlijk te verkleinen. De zelfwerkzaamheid van de patiënt staat hierbij centraal.

De McKenzie therapie is grotendeels “hands-off” voor de therapeut. Slechts indien de patiënt het niet meer alleen kan, zal de therapeut gerichte therapeutische technieken gebruiken.

Bron: Mc Kenzie Nederland

Bekkenfysiotherapie richt zich op preventieve en curatieve zorg binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd.
De FMT omvat het onderzoeken en behandelen aan het bewegingsapparaat vanuit een holistisch concept. Dit concept is echter volledig anders dan de manueel-therapeutische en de osteopathische basisprincipes. In de FMT is de wervelkolom de centrale as. Vanuit deze centrale schakelkast worden de prikkels niet alleen via zenuwbanen maar ook functioneel ingezet. Daarom worden bij de meeste functionele stoornissen en klachten aan het bewegingsapparaat de wervelkolom als eerste uitvoerig onderzocht en behandeld.

Vanuit deze visie is het dan ook begrijpelijk, dat de wervelkolom, in het bijzonder de statica en de functie van de desbetreffende wervel de eerste aandacht verkrijgt binnen een behandelingssessie. Indien wij een duurzaam resultaat willen bereiken, zullen wij het gehele lichaam in de behandeling mee moeten nemen.
Via een driedimensioneel denkmodel laten zich alle gewrichten in hun functionele structuur met elkaar in verbinding brengen. Zo kunnen wij u verklaren, waarom knieklachten een oorzaak kunnen zijn voor bv hoofdpijnen of schouderklachten als gevolg van een enkelverstuiking (distorsietrauma) kunnen ontstaan.

De basis van het Medical taping werd in de jaren 70 gelegd in vooral Korea en Japan. Principes uit de bewegingsleer worden gebruikt voor deze methode. De gedachte is dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden en te herstellen. Belangrijk hierbij is dat spieren niet alleen belangrijk zijn voor beweging, maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloedsomloop, de lymfcirculatie en de lichaamstemperatuur.

Functioneren de spieren niet goed, dan zal dat dus direct doorwerken op al deze andere systemen, hetgeen voor verschillende problemen kan zorgen. Vanuit deze gedachte is een tape ontwikkeld dat de spieren in hun functies ondersteunt maar niet in beweging beperkt. Door de aangedane spieren op deze manier te behandelen wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Deze manier van tapen is duidelijk anders dan het conventionele tapen wat we gewend waren. Beiden hebben hun plek binnen de revalidatie.

Conventionele tape heeft als doel de bewegingsmogelijkheden van een gewricht (gedeeltelijk) te beperken. Hierbij ontstaat een aanzienlijke drukverhoging, waardoor bloedcirculatie en lymfe afvoer beperkt kan worden. Door middel van Medical Taping wordt het fysiologisch bewegen ondersteund, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd.

Door de tape met verschillende technieken toe te passen kunnen diverse weefsels op verschillende manieren worden beïnvloed. De effecten van deze manier van tapen zijn:

 • Pijndemping
 • Spierfunctie verbetering
 • Ondersteunen van aangedane gewichten (vergroten van stabiliteit, positiebeïnvloeding van het gewricht, bewegingssturing, werking van het zenuwstelsel)
 • Belemmeringen opheffen in bloedcirculatie en lymfe afvoer

SMC IJmond/Zaanstad heeft verschillende therapeuten die beide tape technieken tot in de finesses beheerden. Het is zeker niet alleen voor (top)sporters, maar kan ook heel goed worden gebruikt bij problemen in het dagelijks leven. Hoe ziet zo een tape eruit? Kijk op onze facebook pagina (Sport_Medisch_Centrum_Zaanstad)

In de fysiotherapeutische wereld komen steeds weer nieuwe wetenschappen en innovaties aan de orde. Eén van de nieuwe innovatieve apparaten die in de fysiotherapie gebruikt wordt is de ARP (Accelerated Recovery Performance). De ARP kreeg als behandeling bekendheid nadat Volleybalster van het Nederlands team, Chaine Staelens, er met goed resultaat mee behandeld is.

De ARP is een vorm van elektrostimulatie. De ARP werkt echter met een hogere frequentie dan de vormen van elektrostimulatie die al in Nederland bekend waren. Tevens gaat de ARP uit van de excentrische werking van de spieren. De therapeut gaat met de ARP op zoek naar de zwakke plekken rondom de blessure die niet goed functioneren. Vervolgens zorgt de ARP er door middel van functionele oefeningen tijdens de stimulatie voor dat het lichaam weer in balans komt. Wanneer het lichaam weer in balans is, kan de verdere opbouw in de therapie plaatsvinden.

Speciaal voor sporters heeft SMC een sportscan ontwikkeld. De scan geeft inzicht in fitheid, fysieke belastbaarheid en blessurerisico’s. En is een goede basis voor gericht trainingsadvies.
De scan bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder een gedegen fysiek onderzoek naar spier- en gewrichtsfuncties. Verder wordt er een conditietest afgenomen. Ook worden de waardes als: BMI; lengte; gewicht; vetgehalte; bloeddrukwaarden; VO2 max; lenigheid; kracht gemeten.
Ook uw voeding is een aandachtspunt. Uit de scan blijkt of advies van onze sportdiëtist raadzaam is.
Misschien verwacht u niet meteen een psycholoog bij de fysiotherapeut. Toch is psychologische begeleiding een belangrijk ondersteunend onderdeel van ons dienstenpakket. Fysieke klachten, of problemen met herstel, kunnen namelijk heel goed psychosociale oorzaken hebben.

Samen met u brengen we persoonlijke factoren en gedrag in kaart, die een goede gezondheid of een succesvol herstel in de weg staan. Door een beter inzicht in uw mogelijkheden, omstandigheden en eventuele blokkades, leert u om weer zelfstandig, gezond te leven en te werken. Voor deze vorm van begeleiding werken we samen met een vaste psycholoog van Salude Psychologische Dienstverlening

Wij ondersteunen sporters (top, wedstrijd, recreatief). Goede sportvoedingsadviezen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de prestatie, het verhelpen en voorkomen van klachten en het vergroten van het sportplezier.

Annet Brons, sportdiëtist – Sportvoedingsadvisering

Voor sportvoedingsadvies kunt u terecht bij sportdiëtist Annet Brons.

Portret Annet 2_1

Annet werkt ruim 10 jaar als diëtist, waarvan 6 jaar als sportdiëtist.
Zij is in 2012 haar eigen praktijk begonnen in Zaandam en Beverwijk
en richt zich vooral op sporters, zowel recreatieve, wedstrijd- als topsporters.
U kunt bij haar terecht voor sportvoedingsadvies.

 • Optimaliseren voeding rondom sport (voor, tijdens, na)
 • Herstelvoeding
 • Afvallen
 • Aankomen
 • Verbeteren lichaamssamenstelling (vetmassa/spiermassa)
 • Maag-, darmklachten
 • “Man met de hamer”
 • Vochtbalans
 • Spierkramp, spierpijn en spiervermoeidheid
 • Vermoeidheid
 • IJzertekort
 • Hypoglykemie

Annet is aangesloten bij het Olympisch Netwerk Noord Holland en de Vereniging Sportdiëtetiek Nederland.  Ook staat zij ingeschreven bij Stichting Certificering Actoren in  de Sportgezondheidszorg  (SCAS).

Naast sportvoeding verdiept Annet zich tevens in voeding voor repressief brandweerpersoneel.

Annet is fervent hardloopster en geeft zelf ook hardlooptrainingen aan beginners en half gevorderden in Alkmaar en Amsterdam. Zij doet zelf regelmatig mee met trimlopen, zoals de Dam tot Damloop en de halve marathon van Amsterdam. Een andere passie van Annet is koken!

Bij een goede fysieke gesteldheid hoort een gezond eetpatroon.

U kunt bij het SMC terecht voor aan voeding gerelateerde problemen, zoals gewichtsproblemen en medische aandoeningen, onder andere Diabetes en COPD.

voor voeding bij medische aandoeningen en gewichtsproblemen kunt u terecht bij diëtist Hanny Dijkstra.

Hanny Dijkstra, diëtist – Voedingsadvisering en Dieetbegeleiding

portret Hanny

Hanny werkt al ruim 20 jaar als diëtist.

In 2011 is zij haar eigen praktijk gestart in
Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest.

U kunt bij haar terecht voor voedings- of dieetadvies.

 • Overgewicht (afvallen)
 • Ondergewicht (ongewenst gewichtsverlies)
 • Diabetes mellitus type 1 en type 2
 • Zwangerschapsdiabetes
 • Verhoogde bloeddruk
 • Verhoogd cholesterol
 • Hartfalen
 • Maag/darmklachten (PDS, divertikels, diarree, obstipatie)
 • COPD (longklachten)
 • Koemelk allergie bij zuigelingen
 • Lactose intolerantie
 • Coeliakie (glutenintolerantie)
 • Gezonde voeding voor alle leeftijdsgroepen, zwangeren en vegetariërs
 • Ziekte van Parkinson

Hanny is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hanny heeft specifieke deskundigheid op het gebied van voeding bij Parkinson.