Doelgroep

 • Werknemers met (dreigend) arbeidsverzuim door rug-, bekken-, knie-, schouderklachten, CANS of verminderde energetische belastbaarheid.
 • Bij arbeidsverzuim van 0 tot 52 weken of recidiverend verzuim in het verleden.

Doel

 • Het in kaart brengen van factoren die van invloed zijn op het realiseren van werkhervatting/re-integratie
 • Advisering te volgen traject.

De genoemde factoren zijn onder andere de klachten, de belastbaarheid, de te verwachten arbeidsbelasting en –omstandigheden van de werknemer, psychosociale factoren en copingstrategieën.

Inhoud

 • Uitgebreid onderzoek naar de fysieke beperkingen en mogelijkheden van waarbij er beoordeeld wordt of er een mono- of een multidisciplinair traject geïndiceerd is. gestart kan worden.
 • Afstemming verwachting en doelstellingen van cliënt, werkgever, en/of verwijzer;
 • Invullen vragenlijsten;
 • Vraaggesprek (anamnese);
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek naar specifiek of a-specifieke aandoeningen;
 • Formuleren kritische succesfactoren
 • Advisering traject van werkhervatting
 • Conclusie, prognose en rapportage.

Tijdsduur: 3 uur
Contact cliënt: 2 uur

Locatie

Hoflanderweg 83 – 1945 ZD Beverwijk.
Westzijde 174 b – 1506 EK Zaandam

Aanmelding

Door middel van het invullen van een digitaal of schriftelijk aanmeldingsformulier;
De Arbo-intake Fysiek wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van getekende offerte gestart.

Resultaat

De Arbo-intake Fysiek is voor zowel verwijzer als werknemer duidelijk welk traject gevolgd moet worden om te re-integreren en/of om uitval in de toekomst te voorkomen.
De Arbo-intake Fysiek kan door bedrijfsartsen, re-integratiedeskundigen etc. gebruikt worden als extra expertise, c.q. second opinion.

De rapportage zal binnen 3 werkdagen na datum intake worden verzonden.