Doelgroep

Werknemers met klachten van rug-, bekken-, knie-, schouder.

Doel

– Inventariseren van de klachten en de mogelijke consequentie voor het wel of niet inzetbaar zijn van werk.
– Advisering te volgen traject.

Inhoud

– Kort onderzoek naar de fysieke beperkingen en mogelijkheden;
– Afstemming verwachting en doelstellingen van cliënt, werkgever, en/of verwijzer;
– Advisering traject van werkhervatting
– Korte rapportage.

Tijdsduur: 1 uur
Contact cliënt: 0,5 uur

Locatie

Hoflanderweg 83 – 1945 ZD Beverwijk.
Westzijde 174 b – 1506 EK Zaandam

Aanmelding

Door middel van het invullen van een digitaal of schriftelijk aanmeldingsformulier;
De Quickscan wordt binnen 48 uur na aanmelding uitgevoerd.

Resultaat

Na de Quickscan is het voor zowel verwijzer als werknemer duidelijk of er en welke actie nodig is om de problematiek van de werknemer te verhelpen.