Het Reconditioneringsprogramma is bedoeld voor werknemers met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en of verminderde energetische belastbaarheid met beperkingen ten aanzien uitvoeren eigen werkzaamheden of volhouden hiervan.

Criteria

 • Bij (dreigend) arbeidsverzuim;
 • Bij recidiverend arbeidsverzuim;
 • Bij arbeidsverzuim van 1 tot 52 weken.

Doel

 • Ondersteuning bij het plan van aanpak tussen werkgever en werknemer;
 • Snelle werkhervatting in eigen of aangepaste functie bij eigen werkgever;
 • Verbeteren fysieke en mentale belastbaarheid;
 • Gezond werkgedrag.

Inhoud

 • Opbouwfase van twee tot drie individuele trainingen van een uur.
 • Twaalf weken twee maal per week; gedragsmatige functionele fysieke training ter vergroting van de belastbaarheid;
  gericht op werkhervatting;
 • Educatie over gezond werkgedrag, waarbij het functioneren van de werknemer en niet de pijn centraal staat;
 • Evaluatie; iedere drie weken;
 • Een eventueel werkhervattingvoorstel wordt in samenspraak met bedrijfsarts, werkgever en cliënt besproken
 • Overleg met de leidinggevende in de beginfase van en gedurende het traject.
 • Communicatie: startverslag, tussenverslag en eindverslag;

Locatie

Hoflanderweg 83 – 1945 ZD Beverwijk.
Westzijde 174 b – 1506 EK Zaandam

Programmaduur

Na de opbouwfase van één week, 12 weken met een frequentie van twee à drie keer per week.

Communicatie

 • Na intake wordt verslag gedaan aan de bedrijfsarts en leidinggevende
 • Halverwege en na afloop van het Reconditioneringsprogramma wordt er een eindverslag opgemaakt
 • De reconditioneringsfysiotherapeut is tevens bereikbaar per telefoon of via de mail voor tussentijdse vragen en/of opmerkingen
 • Afstemming met overige disciplines

Multidisciplinair

Een Reconditioneringsprogramma kan goed gecombineerd worden met de volgende modules:

 • Werkplektraining
 • Psychologische begeleiding
 • Diëtiek