Tijdens de cursus krijgen uw medewerkers handvatten om op een ergonomische manier fysiek zwaar werk te kunnen verrichten. De cursus wordt op uw bedrijfssituatie afgestemd en in-company gegeven.

Doel

De doel van de training is dat er bewustwording ontstaat over de eigen rol in het voorkomen/ verminderen van werkgerelateerde klachten. Daarnaast wordt gestimuleerd om te leren van collega’s en ergonomisch werken bespreekbaar te maken.

De training duurt in totaal ongeveer 2,5 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het is aan te bevelen om vooraf een vooronderzoek te laten plaatsvinden, zodat de training past bij uw bedrijfssituatie en de aanwezige gezondheidsrisico’s. Tijdens het vooronderzoek op locatie zal informatie worden verzameld door middel van een rondgang en gesprekken met medewerkers. Er worden foto’s gemaakt van verschillende werkhoudingen en werksituaties, die ter illustratie zullen dienen tijdens de training.

Inhoud

  • Wanneer wordt werken ongezond?
  • Kritisch kijken naar gezonde en ongezonde werkhoudingen door middel van gemaakte foto’s
  • Fysieke belasting in het werk, zoals: tillen en kracht zetten, duwen en trekken, ongunstige houdingen, repeterende bewegingen en trillingsbelasting
  • Handvatten voor ergonomisch werken (hoe moet ik tillen?)
  • Inrichting van de werkplek en gebruik hulpmiddelen
  • Praktijkopdracht (indien mogelijk op de werkvloer)